Cookies

Oversigt:

1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies
4. Formål med cookies på vores website
5. Google Analytics
6. Brug af personoplysninger

1. Ejeroplysninger

UrHandleren ApS
Tobaksgården 3
8700 Horsens
Telefon: 70 23 51 50
Email: salg@urhandleren.dk

2. Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres på din computer el. tilsvarende for at kunne genkende den. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

3. Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Se info her: minecookies.org/cookiehandtering

4. Formål med cookies på vores website

• Teknisk funktionalitet, så vi kan huske dine indstillinger.
• Trafikmåling, så vi ved hvor mange, der besøger vores site og kan dokumentere dette over for annoncører.
• Målretning af annoncering, så vi kan vise dig de annoncer, vi tror er mest relevante og hvor ofte samme annonce vises.

Sitet anvender cookies fra en følgende tredjeparter, der har adgang til de pågældende cookies:

5. Google Analytics

Websitet bruger følgende cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

_ga Bruges til at identificere individuelle brugere
_utma Indeholder sessionsdata
_utmb Holder styr på nye besøgende / sessioner
_utmc Arkiv-cookie, tidl. Brugt til nye besøgende
_utmz Indeholder trafikdata
_utmv Webmaster-defineret variabel til analyse

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

6a. Brug af personoplysninger

URHANDLEREN håndterer persondata i forbindelse med kerneforretningen på følgende områder:

  • Udsendelse af nyhedsbreve (Navn og adresse – alt. e-mailadresse)
  • Tilmelding til events via hjemmeside (Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortinformationer)
  • Køb af produkter via hjemmeside/webshop (Navn, leveringsadresse, e-mail, kreditkortinformationer, købsstatistik)
  • Vedr. finansiering (Hvor der indgår finansiering i en købsaftale, videregiver UrHandleren nødvendige oplysninger til Basisbank, der er vores finansieringsformidler. Billeddokumentation indhentet i forbindelse med finansiering, destrueres efter at identiteten er bekræftet.)

Der er oprettet databehandleraftale med den leverandør, der hånd­terer UrHandlerens interne IT-systemer.

UrHandleren overfører kun persondata til samarbejdspartnere udenfor EØS/EU, når der er opnået sikkerhed for, at det sker på et grundlag, der er gyldigt ift. GDPR, og det vil altid være UrHandleren, der er ansvarlig for data.

UrHandleren har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der står mål med følsomheden af de be­handlede data, og overholder i procedurer og rutiner EU’s persondataforordning af 25 maj 2016.

Vores kunder og øvrige kontakter, om hvem vi har registreret oplysninger, nyder rettigheder som nedenfor anført:

  • at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
  • at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
  • at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid, når behandling af oplysninger er baseret på et sådan. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbage­kaldelse af dit samtykke.
  • at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.
  • at indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

6b. Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos UrHandleren, skal du rette henvendelse på salg@urhandleren.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

6c. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig.

Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.